JavaScript | 20 String Metodu

20 JavaScript String Metodu

charAt() , charCodeAt() , concat() , endsWith() , fromCharCode() , includes() , indexOf() , lastIndexOf() , match() , repeat() , replace() , search() , slice() , split() , startsWith() , substr() , substring() , toLowerCase() , toUpperCase() , trim() metodlarının kullanımlarını ve tanımlarını postun devamında bulabilirsiniz..

 

 

var stringOne="youtube is the best place to learn"
var stringTwo="frontend and backend development"

charAt()

String içinde belirtilen index’teki harfi verir.

console.log(stringOne.charAt(1))
//Output: "o"

charCodeAt()

String içinde belirtilen index’teki string’in unicode değerini verir.

console.log(stringOne.charCodeAt(1))
//Output: 121

concat()

Belirlenen Stringleri birleştirir.

console.log(stringOne.concat(stringTwo))
//Output: "youtube is the best place to learnfrontend and backend development"

endsWith()

String’in parantez içine yazılan değer ile bitip bitmediğini verir.

console.log(stringOne.endsWith("learn"))
//Output: True
console.log(stringOne.endsWith("to"))
//Output: False

fromCharCode()

Parantez içerisine yazılan unicode değerinin string karşılığını verir.

console.log(String.fromCharCode(121))
//Output: "o"

includes()

String, parantez içerisine yazılan değeri içerip içermediğini kontrol eder.

console.log(stringTwo.includes("end"))
//Output: True

indexOf()

Parantez içerisindeki değerin, string içerisinde baştan kaçıncı indexten itibaren olduğunu verir.

console.log(stringTwo.indexOf("end"))
//Output: 5

lastIndexOf()

Parantez içerisindeki değerin(“end” string içerisinde birden fazla kullanıldığından son “end” olana kadar) string içerisinde baştan kaçıncı indexten itibaren olduğunu verir.

console.log(stringTwo.lastIndexOf("end"))
//Output: 17

match()

Parantez içerisindeki değeri, string içerisinde varsa array olarak çıktı verir.

console.log(stringTwo.match(/end/g))
//Output: ["end","end"]

repeat()

Belirtilen stringi parantez içerisindeki değer kadar kopyalayıp çıktı verir.

console.log(stringOne.repeat(3))
//Output: "youtube is the best place to learnyoutube is the best place to learnyoutube is the best place to learn"

replace()

Parantez içerisindeki belirtilen değer ve belirtilen şekil ile stringi tekrar yazdırır.

console.log(stringTwo.replace(/end/g, "END"))
//Output: "fontEND and backEND development"

search()

Parantez içerisindeki değeri string içerisinde arayıp başlangıç indexini verir.

console.log(stringTwo.search("end"))
//Output: 5

slice()

Belirtilen değer aralığını index olarak alıp, string içerisindeki o indexler arasındaki ifadeyi yazdırır.

console.log(stringTwo.slice(2,4))
//Output: "on"

split()

String içerisindekinleri, parantez içerisindeki değere göre bölüp array olarak verir.

console.log(stringOne.split(" "))
//Output: ["youtube", "is", "the", "best", "place", "to", "learn"]

startsWith()

Parantez içerisinde verilen değer ile stringin başlayıp başlamadığını kontrol eder.

console.log(stringOne.startsWith("you"))
//Output: true

substr()

Parantez içerisindeki verilen değer parametresine göre, string içerisinden o ifadeyi yazdırır. Birinci parametre “kaçtan itibaren”, ikinci parametre “uzunluğu kaç index”.

console.log(stringTwo.substr(2, 4))
//Output: "onte"

substring()

Parantez içerisindeki verilen değer parametresine göre, string içerisinden o ifadeyi yazdırır. Birinci parametre “kaçtan itibaren”, ikinci parametre “tersten uzunluğu kaç index”.

console.log(stringTwo.substring(2, 4))
//Output: "on"

toLowerCase()

String içerisindeki harfleri, küçük harfe çevirir.

console.log(stringOne.toLowerCase())
//Output: "youtube is the best place to learn"

toUpperCase()

String içerisindeki harfleri, büyük harfe çevirir.

console.log(stringOne.toUpperCase())
//Output: "YOUTUBE IS THE BEST PLACE TO LEARN"

trim()

String ifadesini düzeltir.

var stringThree="          Follow me!         "
console.log(stringThree.trim())
//Output: "Follow me!"
Tagged ,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir